വാഗമണിലേക്കുള്ള വഴി

Road to Wagamon
യാത്ര വാഗമണില്‍ നിര്‍ത്തരുത്. ഏലപ്പാറ വരെയെങ്കിലും പോകണം.
Click photo for next one | Larger pictures

3 comments:

Vempally|വെമ്പള്ളി said...

ഇതുവഴി കുറെ നടന്നതാണ് - നല്ലഫോട്ടൊ

X said...

elappaara...-the origin of Manimala River.....

Prasanth Iranikulam said...

Wow