ചിരിക്കുടുക്ക

ആ, ഈ Smiley സുഹൃത്തിന്റെ കുട്ടി
Click photo for next one | Larger pictures

7 comments:

യാത്രാമൊഴി said...

ശരിക്കും ഒരു ചിരിക്കുടുക്ക തന്നെ!
നല്ല പടം.

sandoz said...

ഹായ്‌...കുട്ടൂസിന്റെ നല്ല ചിരിയാട്ടോ...

Kerala Tips said...

Hello,

You have been nominated for Kerala Blogger Awards 2006. More details are available here.

http://www.keralatips.org/kerala-blogs/kerala-blogger-awards-2006/

Just letting you know in case you haven't already seen it.

Regards,
Kerala Tips

Rafeek Manchayil said...

fantastic picture and detailed one

സു | Su said...

ചിരിക്കുടുക്ക :)

qw_er_ty

Anonymous said...

http://keralaactors.blogspot.com/
jagathy thamasakal just visit this
http://keralaactors.blogspot.com/

Anonymous said...

EE KOCHU THOORUVANO?