പുള്ളിക്കാരി

Lady Bug
Click photo for next one | Larger pictures

3 comments:

Anonymous said...

ചക്കപ്പഴം തിന്ന സായിപ്പ്‌

very interesting story
http://thatskerala.blogspot.com/

നവരുചിയന്‍ said...

നല്ല പ്രാണി സോറി ഫോട്ടോ .... ഇതിന് ജീവന്‍ ഉണ്ടോ ?? കണ്ടിട്ട് ചത്ത പോലെ ഉണ്ട് ... പിന്നെ ഈ word verification ഒന്നു എടുത്തു കളഞ്ഞൂടെ ??

zu said...

Oru Orange Sundaranepolundu....Pranyallayirunnenkil aarkkum onnum thinnan tonnum...!!!! Zumezh