ദീപികാ വൈറസ്: സൂക്ഷിക്കുകഇന്ന് രാവിലെ ദീപിക പത്രം സന്ദര്‍ശിച്ചപ്പോള്‍ കിട്ടിയതാണ്.
Click photo for next one | Larger pictures

14 comments:

keralafarmer said...

ഞാന്‍ വായിക്കുകയും ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയുമൊക്കെ ചെയ്തു. ഒരു പ്രസ്നവുമില്ല. ദീപികയില്‍ വൈറസേ ഇല്ല കാരണം ഗ്നു-ലിനക്സ്.

Anonymous said...

i think the virus maybe from some ads which is being shown in deepika webpage.(see the URL of the virus page). Deepika displays third party ads on which deepika dont have any control i think.

BTW it can be also from some other webpages which is being kept open same time.

Inji Pennu said...

ദീപിക തുറക്കുമ്പോള്‍ എന്തോ പ്രശ്നമുണ്ടാവാറുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയിരുന്നു. അവരുടെ ആഡ്സ് ആണ് പ്രശ്നക്കാരെന്നു തോന്നുന്നു.

അനില്‍_ANIL said...

This comment has been removed because it linked to malicious content. Learn more.

Kochuthemmady said...

entha chetta prashnam

Don said...

Deepikayile Ads-il Virus Undu.Njan athinekkurichu padichukondirikkukayanu.
Ningalude computeril ethengilum virus kayariyittundengil ente blog sandarsikkuka.

Anonymous said...

deepikelum virusoo.
www.my8pm.com

anoopmon said...

what is this?

Anonymous said...

ഞാന്‍ വായിക്കുകയും ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയുമൊക്കെ ചെയ്തു

watch movie online
http://www.mallutube.co.nr

Kerala said...

First Free Malayalam Internet TV

www.drishyam.tv

bhagaval said...

I usually rading this syte..But I can't find anything like that...

ekerala said...

I never faced any problem like this. May be its time to check your browser for some trojan plugins.

Anonymous said...

vairus ill

http://karunamayam.blogspot.com

Anonymous said...

ദീപിക പത്രം വായിക്കുക
വായിച്ചു വളരു
വായിച്ചാല്‍ വളരും
വായിച്ചില്ലങ്കില്‍ വളയും