വെണ്മ

Click for next മറ്റാരും കാണാതീ തൊടിയിലൊരു കോണിലെ വെണ്മയായ് ലോലയായ് വെളിച്ചം പരത്തി നീ ഏകാന്ത സുന്ദരി ഉല്ലസിക്കുന്നുവോ
Click photo for next one | Larger pictures

5 comments:

സിബു::cibu said...

perfect photo...

Anonymous said...

സീയെസിന്റെ പ്രാണിലോകം ഞങ്ങള്‍ക്കെന്നും നഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു! ഫോട്ടോകളെല്ലാം ബ്ലോക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു, ഈ ദുഷ്ടന്മാര്‍!-സു-(സുനില്‍)

seeyes said...

പ്രോക്സി ഒക്കെ പോലുള്ള ചുറ്റിക്കളികൾ പരീക്ഷിച്ചിരുന്നോ? ഞാൻ ഫ്ലിക്കറിതര ചിത്രശേഖരണികൾ നോക്കിയിരുന്നു. ഒന്നും കാണാൻ പറ്റിയില്ലേ?

Kris said...

kalakki...adipoli, lovely macro

Maya Cassis said...

i think i am in love with your blog

Sociable