ജലഹരിതം

ജലഹരിതം Green Pond അ,ആ‍, ഇ, ഈ, ക, ഖ, ഗ, ഘ
Click photo for next one | Larger pictures

4 comments:

Anonymous said...

nice photo, aa puvintethu mathram kuuti eduththittundo?

Kuttyedathi said...

എന്താ ഭംഗി! മനോഹരമായിരിക്കുന്നു സീയെസ്സേ.

ഈ കാഴ്ചകളൊക്കെ എവിടെയാണെന്നും കൂടി പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കില്‍..

seeyes said...

ഉണ്ട് തുളസി, ഇടാം.
കുട്ട്യേടത്തി നന്ദി, ഇത് ക്ലീവ്‌ലന്‍‌ഡിലെ ബൊട്ടാണിക്കല്‍ പൂന്തോട്ടമാണ്.

Athul said...

cool chek out my site www.rahul-dravid.blogspot.com
I am from kerala too
i saw pics tht was cool
but i cant read blog