സന്ധ്യ മയങ്ങും നേരം

An Evening in Erie ഈറി തടാകത്തിലെ ഒരു സായാഹ്ന ദൃശ്യം.
Click photo for next one | Larger pictures

4 comments:

സു | Su said...

:)

seeyes said...

:-})

.::Anil അനില്‍::. said...

മനോഹരദൃശ്യം!

seeyes said...

നന്ദി സുഹൃത്തേ.