കൊഴിഞ്ഞ വർണ്ണങ്ങൾ

Click on the photo for next one fallen color
Click photo for next one | Larger pictures

2 comments:

സു | Su said...

:)

-സു‍-|Sunil said...

njangaLuTe ISP orupaaT blOgukaL block cheythu!!! "praaNi" maathram engane rakshappeTTu ennaRiyillya thulasi. ente blOgum block cheythu!